Ariston thermo group

Termostati

Štapni termostat sa regulacijom - jači.

 

Tehnički podaci:

RTS 3-R 85/87 181357 DVOPOLNI
Temperatura max 85 C
Temperatura zaštitna 97 C
Dužina sonde 280 mm
Struja 16A
Napon 250 V ~
Proizvođač Thermowatt, Italija
Kompatibilnost Ariston, Simat, Regent, Rankom, Platinum, Gold Leon, Gorenje, Metalac, Končar, Termorad za emajlirane, LEOV za emajlirane

Štapni termostat sa regulacijom - slabiji.

 

Tehnički podaci:

RTS 3-R 72/85 181336 DVOPOLNI
Temperatura max 72 C
Temperatura zaštitna 85 C
Dužina sonde 280 mm
Struja 16A
Napon 250 V ~
Proizvođač Thermowatt, Italija
Kompatibilnost Ariston, Simat, Regent, Rankom, Platinum, Gold Leon, Gorenje, Metalac, Končar, Termorad za emajlirane, LEOV za emajlirane

Štapni termostat bez regulacije.

 

Tehnički podaci:

RTS 300 75/95 DVOPOLNI
Temperatura max 75 C
Temperatura zaštitna 95 C
Dužina sonde 280 mm
Struja 16A
Napon 250 V ~
Proizvođač Thermowatt, Italija
Kompatibilnost Ariston, Simat, Regent, Rankom, Platinum, Gold Leon, Gorenje, Metalac, Končar, Termorad za emajlirane, LEOV za emajlirane

Kapilarni radni termostat KT-165.

 

Tehnički podaci:

KT-165 85/23
Temperatura max 85 C
Dužina osovine 23 mm
Dužina kapilara 650 mm
Struja 16 (4) A
Napon 250 V
Proizvođač Metalfles, Slovenija

Kapilarni radni termostat NT-112.

 

Tehnički podaci:

NT-112 EM / 1
Temperatura max 85 C
Dužina osovine 23 mm
Dužina kapilara 650 mm
Struja 16 (4) A
Napon 250 V
Proizvođač Tecasa, Španija

Kapilarni radni termostat TBR-75 C

 

Tehnički podaci:

TBR 75 C 181413
Temperatura max 75 C
Dužina osovine 23 mm
Dužina kapilara 650 mm
Struja 16 (4) A
Napon 250 V
Proizvođač Thermowatt, Italija

Kapilarni sigurnosni termostat KV-441

 

Tehnički podaci:

KV-441 D SA PLOČICOM ZA MONTAŽU
Temperatura zaštitna 115 - 10 C
Dužina kapilara 650 mm
Struja 16 A
Napon 250 V ~
Proizvođač Metalflex, Slovenija

Kapilarni termostat RADNI SIGURNOSNI

Za 10,15 i 30 litara - Visoka i niska montaža

 

Tehnički podaci:

Kapilarni termostat RADNI SIGURNOSNI - za modele ARISTON, SIMAT, REGENT
Temperatura max 76 C
Temperatura zaštitna 94 C
Dužina sonde 280 mm
Struja 16 A
Napon 250 V ~
Proizvođač Thermowatt, Italija