Ariston thermo group

Pojedinačno blister pakovanje - serija 2000

 




Držač čaše




Držač dozatora za tečni sapun




Držač peškira 1-1 60 cm




Držač peškira 1-2 60 cm




Držač peškira kuka 1-2




Držač peškira kuka 1-4




Držač sapuna - dupli




Držač sapuna - tacna




Držač sapuna - žičani




Držač WC četke




Držač toalet papira