Ariston thermo group

Kućna kanalizacija

 

Cevi za sisteme kućne i ulične kanalizacije zajedno sa odgovarajućim spojnicama su predviđeni za uklanjanje svih vrsta otpadnih voda. Veoma lako se postavljaju, a spajaju se međusobno spojnim elementima pri čemu se gumenim prstenovima obezbeđuje potpuna zaptivenost spoja. Cevi izdržavaju temperature do + 90°C. Otporne su na slanu vodu, alkohol, kiseline, alkale, sulfate, agresivne gasove i sve vrste deterdženata. Sa druge strane, ne mogu se koristiti kod otpreme vode koja sadrži visok procenat benzena, benzina (nafta) ili acetona.

Peštan HT(PP) cev proizvodi se najnovijom tehnologijom kao troslojna kompozitna cev izvanrednih mehaničkih karakteristika.

Unutrašnji sloj cevi izveden je u beloj boji . Ovaj sloj omogucava laku inspekciju cevovoda kamerama sto je uslov u savremenoj stanogradnji.

 

Osnovne prednosti

 • veoma lak materijal
 • jednostavan i lak način kako transporta tako i rukovanja
 • brzo i jeftino montiranje
 • spojnice su otporne na vodu i druge tipove tečnosti
 • otporne su na koroziju u alkalnim, kiselim ili agresivnim okruženjima
 • dobar su električni izolator, a takođe su otporni na mehanički uticaj
 • vek trajanja duži od 50 godina
 • praktično bez troškova održavanja cevovoda
 • spojevi sa mufovima i zaptivni prstenovi su napravljeni od EPDM gume (EN 681)
 • SRPS-EN 1451
 • Flame retarant DIN4102 B1

 


 

 

 

HTEM Cev SDR51, SN2

 

 

 

Tehnički podaci i dimenzije:

Šifra d D1 D2 s
10200004 32 32,3 38,6 1,8
10200024 40 40,3 49,6 1,8
10200044 50 50,3 59,6 1,8
10200104 75 75,3 84,5 1,9
10200204 110 110,3 120,5 2,7
10200224 125 125,3 137,5 3,1
10200244 160 160,3 174,5 3,9
 

 


 

 

 

Luk 15° HTB

 

 

 

Tehnički podaci i dimenzije:

Šifra d Z1 Z2 l1 min
10200302 50 5 9 46
10200304 75 7 11 51
10200308 110 9 14 58
10200309 125 10 14 82
 

 


 

 

 

Luk 30° HTB

 

 

 

Tehnički podaci i dimenzije:

Šifra d Z1 Z2 l1 min
10200502 50 9 12 46
10200508 110 17 21 58
10200509 125 10 15 15
10200510 160 29 23 23
 

 


 

 

 

Luk 45° HTB

 

 

 

Tehnički podaci i dimenzije:

Šifra d Z1 Z2 l1 min
10200600 32 9 12 42
10200601 40 10 14 44
10200602 50 12 16 46
10200604 75 18 21 51
10200608 110 25 29 58
10200609 125 28 33 64
10200610 160 42 36 94
 

 


 

 

 

Luk 67,5° HTB

 

 

 

Tehnički podaci i dimenzije:

Šifra d Z1 Z2 l1 min
10200700 32 13 16 42
10200701 40 16 19 44
10200702 50 19 23 46
10200704 75 28 32 51
10200708 110 40 46 58
10200709 125 45 50 82
10200710 160 64 58 94
 

 


 

 

 

Luk 87,5° HTB

 

 

 

Tehnički podaci i dimenzije:

Šifra d Z1 Z2 l1 min
10200800 32 19 23 42
10200801 40 23 26 44
10200802 50 28 31 46
10200804 75 40 43 51
10200808 110 57 57 58
10200809 125 65 65 64
10200810+ 160 89 83 94
 

 


 

 

 

HTEA Račva 45°

 

 

 

Tehnički podaci i dimenzije:

Šifra d Z1 Z2 Z3 l1 min
10200900 32/32 9 40 40 42
10200901 40/32 5 46 44 44
10200902 40/40 10 49 49 44
10200903 50/32 -1 53 49 46
10200904 50/40 5 56 54 46
10200905 50/50 12 61 61 46
10200912 75/50 -1 79 74 51
10200914 75/75 18 91 91 51
10200938 110/50 -17 104 91 58
10200940 110/75 1 116 109 58
10200944 110/110 25 134 134 58
10200953 125/110 18 144 141 64
10200954 125/125 28 152 152 64
10200963 160/110 1 168 159 81
10200965 160/160 36 194 194 81
 

 


 

 

 

HTEA Račva 67,5°

 

 

 

Tehnički podaci i dimenzije:

Šifra d Z1 Z2 Z3 l1 min
10201000 32/32 13 27 27 42
10201002 40/40 16 33 33 44
10201005 50/50 19 40 40 46
10201038 110/50 9 72 52 58
10201044 110/110 40 85 85 58
 

 


 

 

 

HTEA Račva 87,5°

 

 

 

Tehnički podaci i dimenzije:

Šifra d Z1 Z2 Z3 l1 min
10201100 32/32 19 21 21 42
10201101 40/32 19 25 21 44
10201102 40/40 23 25 25 44
10201103 50/32 19 30 21 46
10201104 50/40 23 30 25 46
10201105 50/50 28 60 32 58
10201112 75/50 27 43 31 51
10201114 75/75 40 43 43 51
10201138 110/50 28 60 32 58
10201140 110/75 40 60 45 58
10201144 110/110 57 62 62 58
10201153 125/110 58 69 63 64
10201154 125/125 65 70 70 64
10201164 160/125 66 87 71 81
10201165 160/160 83 89 89 81
 

 


 

 

 

Dupla račva 45° HTDA

 

 

 

Tehnički podaci i dimenzije:

Šifra d Z1 Z2 Z3 l1 min
10201505 50/50/50 12 61 61 46
10201538 50/110/50 -17 104 91 58
10201544 110/110/110 25 134 134 58
 

 


 

 

 

Dupla račva 67,5° HTDA

 

 

 

Tehnički podaci i dimenzije:

Šifra d Z1 Z2 Z3 l1 min
10201605 50/50/50 19 40 40 46
10201638 50/110/50 9 72 52 58
10201644 110/110/110 40 85 85 58
 

 


 

 

 

Dupla račva 87,5° HTDA

 

 

 

Tehnički podaci i dimenzije:

Šifra d Z1 Z2 Z3 l1 min
10201738 50/50/50 28 30 30 46
10201744 50/110/50 28 60 32 58
 

 


 

 

 

Revizija HTRE

 

 

 

Tehnički podaci i dimenzije:

Šifra d Z1 Z3 l1 min
10201402 50 32 30 46
10201404 75 48 43 51
10201408 110 58 62 58
10201409 125 58 62 64
 

 


 

 

 

HTR Ekcentrični reducer

 

 

 

Tehnički podaci i dimenzije:

Šifra d Z1 l1 min
10201200 40/32 10 44
10201201 50/32 16 46
10201202 50/40 12 46
10201208 75/50 20 51
10201230 110/50 40 58
10201232 110/75 26 58
10201244 125/110 15 64
10201253 160/110 34 81
10201254 160/125 27 81
 

 


 

 

 

HTMM Dupli muf

 

 

 

Tehnički podaci i dimenzije:

Šifra D L
10202300 32 94
10202301 40 103
10202302 50 103
10202304 75 109
10202308 110 122
10202309 125 138
 

 


 

 

 

HTU Klizna spojka

 

 

 

Tehnički podaci i dimenzije:

Šifra D L
10202400 32 94
10202401 40 103
10202402 50 103
10202404 75 109
10202408 110 122
10202409 125 138
 

 


 

 

 

HTM Poklopac

 

 

 

Tehnički podaci i dimenzije:

Šifra d
10202200 32
10202201 40
10202202 50
10202204 75
10202208 110
10202209 125
10202210 160
10202211 200
 

 


 

 

 

Sifonski luk HTSW

 

 

 

Tehnički podaci i dimenzije:

Šifra d D h l L1
10202104 50 50,6 32,8 71 80
 

 


 

 

 

Sifonski luk tip 2 HTSW

 

 

 

Tehnički podaci i dimenzije:

Šifra d D h l L1
10202101 32 46 26 51 61
10202103 40 46 26 51 75
 

 


 

 

 

Sifonski luk tip 1 HTSW

 

 

 

Tehnički podaci i dimenzije:

Šifra d D h l L1
10202100 32 53,7 26 51 61
10202102 40 53,7 26 51 75
 

 


 

 

 

Horizontalni slivnik

 

 

 

Tehnički podaci i dimenzije:

Šifra prohrom rešetka Šifra plastična rešetka d A B C D H H1
10299910 10299000 50 150 150 192 139,5 46,5 12,5
10299920 10299002 75 150 150 195 160 56,5 12,5
 

 


 

 

 

Vertikalni slivnik

 

 

 

Tehnički podaci i dimenzije:

Šifra prohrom rešetka Šifra plastična rešetka d A B D H H1
10299911 10299001 50 150 150 125 60 12,5
10299921 10299003 75 200 200 160 130 9
- 10299005 110 200 200 160 130 9
- 10299010 110 250 250 200 85 12
 

 


 

 

 

HTRE Nepovratni ventil

 

 

 

Tehnički podaci i dimenzije:

Šifra d S L1 L2 L3 L4
10202500 50 2,2 50 40 197 98
10202501 75 2,5 70 54 265 139
10202502 110 4,0 64 64 320 189
10202503 125 4,0 68 65 318 226
10202504 160 4,0 68 103 350 248
 

 


 

 

 

HT Ventilaciona kapa

 

 

 

Tehnički podaci i dimenzije:

Šifra d A B
10202705 50 106 94
10202700 75 143 119
10202701 110 168 110
10202703 160 253 150