Ariston thermo group

GENUS serija 24-28 CF, 24-28-36 FF

Kompaktni zidni kombinovani kotao sa funkcijom "auto" i sistemom "info top".

 

Specifikacije:

 • Projektovan za upotrebu daljinskog upravljanja
 • Višenamenski LCD displej
 • Modularni ventilator
 • Pojačana modularna pumpa
 • Povećana ekspanziona posuda
 • Spoljašnje merno mesto za analizu sagorevanja
 • Samodijagnostički sistem sa jasnim i jednostavnim dojavama
 • Projektovan za spajanje u kaskadne sisteme
 • Projektovan za upravljanje solarnim sistemima
 • Zaštita od smrzavanja, zaribavanja i taloženja kamenca
 • Ugrađeni filteri na povratku C.G i ulazu sanitarne vode

 


Tehnički podaci i dimenzije:

    24 CF 24 FF 28 CF 28 FF 36 FF
Komora   otvorena zatvorena otvorena zatvorena zatvorena
SNAGA I EFIKASNOST            
Max/min. nazivna proizvedena toplota za c.g. (80/60C) kW 25,8/11,2 25,8/11,0 29,5/13 30/13 34,5/15
Max/min. toplotni učinak za C.G (80/60C) kW 23,7/10,1 24,2/10,2 26,7/11,2 28,1/12,1 32,3/14
Max/min. nazivna proizvedena toplota za PTV kW 27/11 27/11 30,5/13 31,3/13 36/15
Max/min. toplotni učinak za PTV kW 25,5/10,1 26,2/10,2 28,3/11,3 29,5/11,6 33,5/13,2
Stepen korisnosti sagorevanja % 93,0 95,0 92,3 93,9 93,9
Stepen korisnosti kod nazivne snage (60/80C) % 91,9 93,8 90,6 93,6 93,6
Stepen korisnosti kod 30% - 47C % 91,2 93,6 89,7 93,2 92,6
Efikasnost kod minimalne snage % 90,2 92,4 86,5 93,0 93,3
Zvezdice za stepen korisnosti sagorevanja (92/42/CEE)   * * * * * * * * * * * * *
Max. gubici kroz kućište (dT=40C) % 1,1 1,2 1,7 0,3 0,8
Gubici kroz dimnjak (gorionik radi) % 7,0 5,0 7,7 6,1 5,7
Gubici kroz dimnjak (gorionik ugašen) % 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4
EMISIJE            
Max. odvod dimnih gasova (G20) kg/h 63,6 56,0 68,9 67,5 74,7
Temperatura dimnih gasova (G20) C 117,5 97,8 133,3 113,5 115,5
Min. nadpritisak Pa 3,0 - 3,3 - -
80/60 C Pa - 100 - 104 96
Sadržaj CO2 (kod G20) % 5,75 6,6 6,19 6,4 6,6
Sadržaj CO (kod G20, 0% O2) ppm 53 40,1 40,6 92 96,7
Sadržaj kiseonika (kod G20) % 10,1 8,7 9,3 8,9 8,6
TEHNIČKE KARAKTERISTIKE            
Pritisak gasa na ulazu - prirodni gas G20 mbar 20 20 20 20 20
Pritisak gasa na ulazu - LPG G30-31 mbar 28/30-37 28/30-37 28/30-37 28/30-37 28/30-37
Min. temperatura prostorije C 5 5 5 5 5
UČINAK KOD CENTRALNOG GREJANJA            
Max/min. temperatura u krugu c.g. (visoka temp.) C 85/32 85/32 85/32 85/32 85/32
Kapacitet ekspanzione posude l 8 8/6,5 6,5 6,5 6,5
Inicijalni pritisak u ekspanzionoj posudi bar 1 1 1 1 1
Max. sadržaj vode u sistemu c.g. (75/35C) l 145/650 145/650 145/650 145/650 145/650
Max. pritisak u sistemu c.g. bar 3 3 3 3 3
UČINAK KOD SANITARNE TOPLE VODE            
Max/min. temperature PTV C 60/36 60/36 60/36 60/36 60/36
Specifični protok kod PTV (10 min, dT=30C) l/min 12,2 12,5 13,5 14,1 16
Protok PTV uz dT=25C l/min 14,6 15 16,2 16,9 19,2
Protok PTV uz dT=35C l/min 10,5 10,7 11,6 12,1 13,7
Zvezdice za komfor kod PTV (prema EN 13203)   * * * * * * * * * * * * * * *
Min. protok za paljenje l/min 1,6 1,7 1,7 1,7 1,7
Max./min. pritisak u dovodu vode bar 7/0,2 7/0,2 7/0,2 7/0,2 7/0,2
ELEKTRIČNI PODACI            
Napon napajanja V/Hz 230/50 230/50 230/50 230/50 230/50
Priključna snaga W 88,5 124 97 136 152
Ambijentalna zaštita elektr. delova IP X4D X5D X4D X5D X5D
MASA I DIMENZIJE kg 30 31 31 31 32
Dimenzije (Š x V x D) mm 400x770x315 400x770x315 400x770x315 400x770x315 400x770x315


 


Slike (kliknite za uvećanje):