Ariston thermo group

GENUS PREMIUM serija 24-30-35 FF

Kompaktni zidni kombinovani kotao sa funkcijom "auto" i sistemom "info top".

 

Specifikacije:

 • Projektovan za upotrebu daljinskog upravljanja
 • Višenamenski LCD displej
 • Modularni ventilator
 • Pojačana modularna pumpa
 • Povećana ekspanziona posuda
 • Spoljašnje merno mesto za analizu sagorevanja
 • Samodijagnostički sistem sa jasnim i jednostavnim dojavama
 • Projektovan za višezonsku bežičnu termoregulaciju
 • Projektovan za upravljanje solarnim sistemima
 • Zaštita od smrzavanja, zaribavanja i taloženja kamenca
 • Ugrađeni filteri na povratku C.G i ulazu sanitarne vode

 


Tehnički podaci i dimenzije:

    24 FF 30 FF 36 FF
Komora   zatvorena zatvorena zatvorena
SNAGA I EFIKASNOST        
Max/min. nazivna proizvedena toplota za c.g. (80/60C) kW 22/5,5 28/6,5 31/7
Max/min. toplotni učinak za C.G (80/60C) kW 21/5 27/6 30/6
Max/min. nazivna proizvedena toplota za TSV kW 25/5,5 30/6,5 34,5/7
Max/min. toplotni učinak za TSV kW 25/5 30/6 35/6
Stepen korisnosti sagorevanja % 98,3 98,3 98
Stepen korisnosti kod nazivne snage (60/80C) % 107 107 107
Stepen korisnosti kod nazivne snage (30/50C) % 108 108 107,2
Stepen korisnosti kod 30% - 47C % 101 98,2 98,9
Stepen korisnosti kod 30% - 30C % 95 95,6 95
Zvezdice za stepen korisnosti sagorevanja (92/42/CEE)   * * * * * * * * * * * *
Klasa Sedbuk   A A A
Max. gubici kroz kućište (dT=50C) % 0,2 0,1 0,1
Gubici kroz dimnjak (gorionik radi) % 1,7 1,7 2
Gubici kroz dimnjak (gorionik ugašen) % 0,2 0,2 0,2
EMISIJE        
Max. odvod dimnih gasova (G20) kg/h 41,2 49,4 51,09
Temperatura dimnih gasova (G20) C 63 63 65
Min. podpritisak Pa 137 141 128
Sadržaj CO2 (kod G20) % 5 5 5
Sadržaj CO (kod G20, 0% O2) ppm 9 9 9
Sadržaj kiseonika (kod G20) % <100 <100 <100
NOX sadržaj % 4,49 4,49 4,49
Višak vazduha % 27 27 27
TEHNIČKE KARAKTERISTIKE        
Pritisak gasa na ulazu - prirodni gas G20 mbar 28/30-37 28/30-37 28/30-37
Pritisak gasa na ulazu - LPG G30-31 mbar 20 20 20
Min. temperatura prostorije C 5 5 5
UČINAK KOD CENTRALNOG GREJANJA        
Max/min. temperatura u krugu c.g. (visoka temp.) C 82/35 82/35 82/35
Max/min. temperatura u krugu c.g. (niska temp.) C 45/20 45/20 45/20
Pad pritiska u kotlu (uz dT=20C) l 8 8 8
Preostali potisni pritisak u sistemu bar 0,7 0,7 0,7
Kapacitet ekspanzione posude l - - -
Inicijalni pritisak u ekspanzionoj posudi bar - - -
Max. sadržaj vode u sistemu c.g. l 100/300 100/300 100/300
Max/min. pritisak u sistemu c.g. bar 3 3 3
UČINAK KOD SANITARNE TOPLE VODE        
Max/min. temperatura PTV C 60/36 60/36 60/36
Specifični protok kod PTV (10 min, dT=30C) l/min 12 15 16,7
Protok STV uz dT=25C l/min 14,4 18 20,4
Protok STV uz dT=35C l/min 10,29 12,86 14,31
Zvezdice za komfor kod STV (prema EN 13203)   * * * * * * * * *
Min. protok za paljenje l/min <2 <2 <2
Max./min. pritisak u dovodu hladne vode bar 7/0,3 7/0,3 7/0,3
KONDENZAT        
Max. proizvodnja kondenzata l/h 2,4 3 3,5
pH faktor kondenzata pH 2,6 2,6 2,6
ELEKTRIČNI PODACI        
Napon napajanja V/Hz 230/50 230/50 230/50
Priključna snaga W 114 115 115
Ambijentalna zaštita elektr. delova IP X5D X5D X5D
MASA I DIMENZIJE kg 32 35 35
Dimenzije (Š x V x D) mm 770x400x315 770x400x385 770x400x385


 


Slike (kliknite za uvećanje):