Ariston thermo group

EGIS serija 24 CF, 24 FF

Kompaktni zidni kombinovani kotao.

 

Specifikacije:

  • Spoljašnje merno mesto za analizu sagorevanja
  • NTC sonde sa kratkim vremenom odaziva
  • Auto dijagnostika pomoću LED dioda
  • Zaštita od smrzavanja, zaribavanja i taloženja kamenca
  • Ugrađeni filteri na povratku centralnog grejanja i ulazu sanitarne sonde

 


Tehnički podaci i dimenzije:

    24 CF 24 FF
Komora   otvorena zatvorena
SNAGA I EFIKASNOST      
Max/min. nazivna proizvedena snaga kW 25,3/11 24,6/11,0
Max/min. nazivna iskorišćena snaga kW - 22,9/9,6
Max/min. toplotni učinak kW 23/9,5 -
Stepen korisnosti sagorevanja % 92,8 94,1
Stepen korisnosti kod nazivne snage (60/80C) % 90,7 93,0
Stepen korisnosti kod 30% nazivne snage % 88,8 92,8
Zvezdice za stepen korisnosti sagorevanja (92/94/EEC)   ** ***
Max. gubici kroz kućište (dT=50C) % 2.1 1.1
Gubici kroz dimnjak (gorionik radi) % 7.2 5.9
Gubici kroz dimnjak (gorionik ugašen) % 0,2 0,2
EMISIJE      
Max. odvod dimnih gasova (G20) kg/h 64 55,1
Temperatura dimnih gasova (G20) C 120 112
Podpritisak mbar - 0,73
Min. atmosferski pritisak Pa 4 -
Sadržaj CO2 (kod G20) % 5,6 6,4
Sadržaj CO (kod G20, 0% O2) ppm 54 40
Višak kiseonika (kod G20) % 10,4 8,97
UČINAK KOD CENTRALNOG GREJANJA      
Max/min. temperatura u krugu c.g. C 82/40 82/40
Preostali pritisak u sistemu bar 0,25 0,25
Kapacitet ekspanzione posude l 8 8
Inicijalni pritisak u ekspanzionoj posudi bar 1 1
Max. sadržaj vode u sistemu c.g. l 175 -
Min. pritisak u sistemu c.g. bar 0,4 0,4
Max. pritisak u sistemu c.g. bar 3 3
UČINAK KOD SANITARNE TOPLE VODE      
Max/min. temperature STV C 60/36 60/36
Specifični protok (10 min, dT=30C) l/min 11 11
Protok STV uz dT=25C l/min 13,2 13,2
Protok STV uz dT=35C l/min 9,4 9,4
Min. protok za paljenje l/min 1,6 1,6
Max. pritisak hladne vode bar 6 6
ELEKTRIČNI PODACI      
Napon napajanja V/Hz 230/50 230/50
Priključna snaga W 76 125
Ambijentalna zaštita elektr. delova IP X4D X5D
MASA I DIMENZIJE kg 30 32
Dimenzije (Š x V x D) mm 770x400x315 700x400x315


 


Slike (kliknite za uvećanje):