Ariston thermo group

CLAS serija 24 CF, 24 FF, 28 FF

Kompaktni zidni kombinovani kotao.

 

Specifikacije:

  • Projektovan za upotrebudaljinskog upravljanja sa klima menadžerom
  • Višenamenski LCD displej
  • Pojačana modularna pumpa
  • Povećana ekspanziona posuda
  • Spoljašnje merno mesto za analizu sagorevanja
  • Samodijagnostički sistem sa kodiranim prijavama grešaka
  • Preko menija: hronologija poslednjih 10 nepravilnosti
  • Zaštita od smrzavanja, zaribavanja i taloženja kamenca
  • Ugrađeni filteri na povratku C.G i ulazu sanitarne vode

 


Tehnički podaci i dimenzije:

    24 CF 24 FF 28 FF
Komora   otvorena zatvorena zatvorena
SNAGA I EFIKASNOST        
Max/min. nazivna proizvedena toplota kW 25,8/11 25,7/11,0 30/13
Max/min. toplotni učinak za STV kW 27/11 24,2/9,3 28/11,6
Max/min. toplotni učinak za C.G kW 23,7/10,1 - -
Stepen korisnosti sagorevanja % 93,2 95,4 95,2
Stepen korisnosti kod nazivne snage (60/80C) % 91,9 94,3 93,6
Stepen korisnosti kod 30% nazivne snage % 91,2 93,2 93,7
Zvezdice za stepen korisnosti sagorevanja (92/94/EEC)   * * * * * * * *
Max. gubici kroz kućište (dT=40C) % 1,3 1,17 1,6
Gubici kroz dimnjak (gorionik radi) % 6,8 4,6 4,8
Gubici kroz dimnjak (gorionik ugašen) % 0,4 0,4 0,4
EMISIJE        
Max. odvod dimnih gasova (G20) kg/h 62,95 61,6 60,3
Temperatura dimnih gasova (G20) C 137,5 98 99,8
Podpritisak Pa 4 - -
Min. nadpritisak mbar - 1,0 0,75
Sadržaj CO2 (kod G20) % 6,07 7,3 7,25
Sadržaj CO (kod G20, 0% O2) ppm 53 4 60,6
Višak kiseonika (kod G20) % 9,6 7,3 7,5
TEHNIČKE KARAKTERISTIKE        
Nadpritisak gasa na ulazu - zemni gas mbar 20 20 20
Min. temperatura prostorije C 5 5 5
UČINAK KOD CENTRALNOG GREJANJA        
Max/min. temperatura u krugu c.g. C 85/42 85/42 85/42
Preostali pritisak u sistemu bar 0,25 0,25 0,25
Kapacitet ekspanzione posude l 8 8 8
Inicijalni pritisak u ekspanzionoj posudi bar 1 1 1
Max. sadržaj vode u sistemu c.g. l 175 - -
Min. pritisak u sistemu c.g. bar 0,4 0,4 0,4
Max. pritisak u sistemu c.g. bar 3 3 3
UČINAK KOD SANITARNE TOPLE VODE        
Max/min. temperature STV C 60/36 60/36 60/36
Specifični protok (10 min, dT=30C) l/min 11,5 12,1 13,6
Protok STV uz dT=25C l/min 13,8 14,5 16,3
Protok STV uz dT=35C l/min 9,9 10,4 11,7
Zvezdice za komfor kod STV (prema EN 13203)   * * * * * * * * *
Min. protok za paljenje l/min 1,6 1,6 1,6
Max. pritisak hladne vode bar 6 6 6
ELEKTRIČNI PODACI        
Napon napajanja V/Hz 230/50 230/50 230/50
Priključna snaga W 85 126 138
Ambijentalna zaštita elektr. delova IP X4D X5D X5D
MASA I DIMENZIJE kg 30 30 32
Dimenzije (Š x V x D) mm 770x400x315 770x400x315 770x400x315


 


Slike (kliknite za uvećanje):